ചരിത്രത്തിലെ ആനപിടുത്തത്തിന്റെ കഥ No ratings yet.

ആന വിടര്‍ന്ന ചെവിയും കുന്നിക്കുരുപോലത്തെ കണ്ണുകളും തലയെടുപ്പും തുമ്പിക്കയ്യും. കേരളത്തില്‍ ഏറ്റവും അധികം ആരാധകരുള്ള ജീവി ആന തന്നെ കരയിലെ ഭീമനായ ആനയ്ക്കരുകില്‍ മനുഷ്യന്‍ ഭീതികൂടാതെ നില്‍ക്കാന്‍ തുടങ്ങിയ ചരിത്രം അറിയേണ്ട

ആനയെ പിടിക്കാന്‍ വെറും ആനക്കാരന്‍ മാത്രം പോര.ആനയെ വളരെ സസൂക്ഷമം നിരീക്ഷിക്കുന്ന വ്യക്തമായി അറിയാവുന്ന ഒരു വിദഗ്ധന്റെ ആവശ്യമുണ്ട്

Please rate this