ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്..ആരും നോക്കും കിടിലന്‍ ഓഫീസ്…!!! No ratings yet.

കാലിഫോര്‍ണിയയിലെ ഫെയ്‌സ്ബുക്കിന്റെ പുതിയ കെട്ടിടം ആരെയും ഞെട്ടിപ്പിക്കും.ഊര്‍ജ്ജവും വെള്ളവും ഇത്രയും മികച്ച രീതിയില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു നിര്‍മ്മിതിയില്ലെന്ന് പറയാം.

Please rate this