സൊമാറ്റോയുടെ പിന്നില്‍ ഒരു കപ്പ് കാപ്പിയുടെ കഥയുണ്ട്…!!! No ratings yet.

24 ഓളം രാജ്യങ്ങളില്‍ സാന്നിധ്യമുള്ള പ്രതിമാസം 20 കോടിയോളം ഉപയോക്താക്കളുള്ള ഫുഡ് ഡെലിവറി പ്ലാറ്റഫോമാണ് സൊമാറ്റാ.സൊമാറ്റോ റസ്‌റ്റോറന്റെ സെര്‍ച്ച്,ഓണ്‍ലൈന്‍ ഫുഡ് ഡെലിവറി സംരഭങ്ങളുട സ്ഥാനപകന്‍ ദീപീന്ദര്‍ ഗോയല്‍ ആണ്.

Please rate this