ആ മഹാപ്രളയം…ചൈനയില്‍ നിന്ന്… No ratings yet.

ലോക ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രളയത്തെ പറ്റി നിങ്ങള്‍ക്കറിയാമോ? ലോകം കണ്ടതില്‍ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ മഹാ പ്രളയത്തിന്‍റെ കഥ.നൂറ്റാണ്ടിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഒഴുക്കാണ്, അന്ന് യാങ്ങ്‌സി നദിയില്‍ കണ്ടത്. ചൈനയിലെ പല നദികളും വെള്ളത്തിന്‍റെ കൂടുതല്‍ കാരണം മാസങ്ങളോളം ഗതിമാറി ഒഴുകി.രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം ചതുശ്രകിലോമീറ്ററാണ് അന്ന് വെള്ളത്തിനടിയിലായത്.അതായത് ഏകദേശം 5 കോടി ഏക്കര്‍.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *