ഈ പബ്ജിയെ-കൊണ്ട് തോറ്റു No ratings yet.

തരംഗമായി മാറിയ വീഡിയോ ഗെയിമാണ് പബ്ജി.ഇവിടെ പബ്ജിയെ കുറിച്ചല്ല ഈ ഗെയിമിന്റെ തീമിലൊരുക്കിയ ഒരു റസ്റ്റോറന്റിനെ കുറിച്ചും.അതെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ പ്രീം വെഡ്ഡിംഗ് ഷൂട്ട് നടത്തിയ ദമ്പതികളെ കുറിച്ചുമുള്ള വിശേഷങ്ങള്‍ കാണാം…

Please rate this