ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ ഒന്നിച്ച്…അറസ്റ്റോ ??? No ratings yet.

നമ്മള്‍ സ്ഥിരം സിനിമയില്‍ കാണുന്ന അല്ലെങ്കില്‍ പത്രത്തിലൊക്കെ വായിച്ചറിയുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ് ഹോട്ടല്‍ റൂം റെയ്ഡും പൊലീസ് അറസ്റ്റുമൊക്കെ.അവിവാഹിതരായ സ്ത്രീയും പുരുഷനും ഒരു ഹോട്ടല്‍ റൂമില്‍ ഒരുമിച്ച് താമസിച്ചാല്‍.പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമോ..നമ്മുടെ നാട്ടില്‍ അങ്ങനെ ഒരു നിയമം ഉണ്ടോ? ചോദിച്ചു മനസിലാക്കാന്‍ മെനക്കെടാറില്ലെങ്കിലും ഒരു ശരാശരി മലയാളിയുടെ മനസില്‍ ഉണ്ടാകുന്നൊരു സംശയമാണിത്.

Please rate this