വെറുതെ പുകച്ച് തള്ളാമോ ഈ ഐസ്ക്രീം… 5/5 (4)

പുക മഞ്ഞ് ഐസ് ക്രീം അഥവാ, ദ്രാവക നൈട്രജന്‍ ചേര്‍ന്ന ഐസ് ക്രീം. ബാഷ്പം ആകാതെ ലിക്വിഡ് നൈട്രജന്‍ നേരിട്ടു വായില്‍ ഇട്ടാല്‍ പൊള്ളല്‍ (തണുപ്പ് കൊണ്ടുള്ള പൊള്ളല്‍ -cold burn hazard) ഉണ്ടാകാനുള്ള സാദ്ധ്യത ഉണ്ട്. ഒരിക്കലും മദ്യത്തിന്റെ കൂടെ ഒഴിച്ചു കഴിക്കരുത്. ഐസ് ക്രീം കഴിക്കുന്നതും വളരെ സാവധാനം നിയന്ത്രിതമായി കഴിക്കുക. സ്പൂണില്‍ എടുത്തു നൈട്രജന്‍ മുഴുവന്‍ ബാഷ്പം ആയി പോയതിനു ശേഷം കഴിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. അല്ലെങ്കില്‍ ചിലപ്പോള്‍ വായില്‍ cold burn ഉണ്ടാകാം.

അതായത് കഠിനമായ തണുപ്പു കൊണ്ട് ഉണ്ടാകാവുന്ന അപകടങ്ങളെ ഇതുകാരണം ഉള്ളൂ. അതല്ലാതെ നമ്മള്‍ ശ്വസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നൈട്രജന്‍, ഐസ് ക്രീമിന്റെ കൂടെ മുകളില്‍ പറഞ്ഞ പോലെ, ശുചിയായ സാഹചര്യങ്ങളില്‍, സുരക്ഷയോടെ ഉണ്ടാക്കിയ ഐസ്‌ക്രീം, നിയന്ത്രിതമായി അകത്തേക്കു കഴിക്കുന്നതില്‍ വേറെ കുഴപ്പങ്ങള്‍ ഒന്നുമില്ല.

ലിക്വിഡ് നൈട്രജെന്‍ അടങ്ങിയ ഐസ് ക്രീം കഴിക്കുന്നത് വളരെ സാവധാനം നിയന്ത്രിതമായി കഴിക്കുക. സ്പൂണില്‍ എടുത്തു നൈട്രജന്‍ മുഴുവന്‍ ബാഷ്പം ആയി പോയതിനു ശേഷം കഴിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. ബാഷ്പീകരണ വിധേയ നൈട്രജന്‍ ശരീരത്തിന് ഹാനികരമല്ല. ഐസ്‌ക്രീം കപ്പില്‍ നിന്നും വായയിലേക്കുള്ള ദൂരത്തിനിടയില്‍ ലിക്വിഡ് നൈട്രജന് ബാഷ്പീകരണം സംഭവിക്കുന്നു എന്നതില്‍ ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന പക്ഷം പുകമഞ്ഞ് ഐസ്‌ക്രീം ആരോഗ്യത്തിന് ദോഷകരമല്ലെന്ന് വിലയിരുത്താന്‍ സാധിക്കും.ഫുഡ്‌ഗ്രേഡ് അംഗീകാരമുള്ള ലിക്വിഡ് നൈട്രജന്‍ ശരീരത്തിന് ദോഷകരമല്ല എന്ന് സാരം.

Please rate this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *