ആന്റിലയെക്കാള്‍ പ്രശസ്തം ഇഷയുടെ വിവാഹം…!!! No ratings yet.

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നനും റിലയന്‍സ് ഇന്‍ഡസ്ട്രീസ് ചെയര്‍മാനുമായ മുകേഷ് അംബാനിയുടെ മകള്‍ ഇഷ അംബാനിയുടെയും ആനന്ദ് പിരമലിന്റെയും വിവാഹത്തിനായി ചെലവാക്കിയത് കോടികള്‍.

Please rate this