കേരളത്തിലെ ആദ്യ സെലിബ്രിറ്റി ആന…ഗുരുവായൂരിന്റെ കേശവന്‍ No ratings yet.

ആനക്കഥകളിലെ നിത്യഹരിത നായകന്‍ ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍ ഓര്‍മ്മയായിട്ട് വര്‍ഷം 41 കഴിഞ്ഞു ഇന്നും ഗുരുവായൂരപ്പന്‍ കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ തൃശൂര്‍ക്കാര്‍ക്ക് ഗുരുവായൂര്‍ കേശവന്‍ തന്നെ.

Please rate this