മേഘാലയിലെ ജീവനുള്ള പാലങ്ങള്‍…. No ratings yet.


കോണ്‍ക്രീറ്റും തടിയും കല്ലും തോല്‍ക്കും വേരുകള്‍ കൊണ്ട് നിര്‍മ്മിച്ച പാലങ്ങള്‍.
മേഘാലയിലെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ കാടുകളില്‍ ആണ് ലിവിങ് റൂട്ട് ബ്രിഡ്ജസ്.
നദിക്കരയിലെ മരങ്ങളുടെ വേരുകള്‍ കൊണ്ട് ഗോത്രവര്‍ഗ്ഗക്കാര്‍ വര്‍ഷങ്ങള്‍ കൊണ്ട് തീര്‍ത്ത പാലം
കൂറ്റന്‍ മരങ്ങളുടെ ജീവനുള്ള വേരുകള്‍ കാലങ്ങളെടുത്ത് നദിക്ക് കുറുകെ വളര്‍ത്തിയെടുക്കുന്നു
500 വര്‍ഷക്കാലം ആയുസുള്ളവയാണ് ഈ പാലം

Please rate this