കേരളം കണ്ട മികച്ച ക്രിമിനല്‍ വക്കീല്‍; ആയിരം രൂപയും ഈ വക്കീലും… No ratings yet.

ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്നത് ആളൂരിനെ കുറിച്ചല്ല.ആളൂര്‍ നടക്കുന്ന വഴിയെ അതിനെറെക്കാലം മുന്‍പ് ഇത്രയും വലിയ കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ച അല്ലെങ്കില്‍ മനുഷ്യമനസാക്ഷിയെ തളര്‍ത്തിയ കേസുകളില്ലെങ്കില്‍ പോലും കുപ്രസിദ്ധിയാര്‍ജ്ജിച്ച ഒരു വക്കീല്‍ ഏമാന്‍ കേരളത്തിലുണ്ടായിരുനന്ു മള്ളൂര്‍ ഗോവിന്ദപ്പിള്ള

Please rate this