മംഗലാംകുന്നിന്റെ ആഢ്യന്‍ നമ്പൂതിരി ഗണപതി !!! No ratings yet.

ആനകേരളത്തിന് സാക്ഷാല്‍ ഗണപതിയുടെ സകലലക്ഷണങ്ങലും ഭാവവും സമ്മാനിച്ച ഗജവീരന്‍ അതായിരുന്നു ഗണപതി ംംഗലാം കുന്ന് ഗണുതി.

ആനചന്തത്തിന്റെ അവസാന വാക്ക് മംഗലാംകുന്ന് ഗണപതി ചെരിഞ്ഞു.പ്രായാധിക്യത്തെ തുടര്‍ന്ന് കുറച്ചു നാളായി അവശനിലയിലായിരുനനു ഈ 80കാരന്‍

Please rate this