കെടുതികളില്‍ നിന്ന് കരകയറാന്‍ ജനം; ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട 15 കാര്യങ്ങള്‍ 5/5 (2)

മഴയുടെ ശക്തികുറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.ആകാശം തെളിഞ്ഞു തുടങ്ങി.സുരക്ഷിതരായി വെള്ളമിറങ്ങിയ വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങും മുന്‍പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട
ചില കാര്യങ്ങള്‍

Please rate this