അപേർചർ… 4.15/5 (13)

ലെന്‍സിനു തൊട്ടു പുറകില്‍ ആണ് അപ്പെര്‍ച്ചര്‍ ഇരിക്കുന്നത്. ക്യാമറ നമ്മുടെ മുഖത്തേക്ക് പിടിച്ചു തനിയെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു നോക്കുക. അപ്പോള്‍ കുറെ ലോഹ പാളികള്‍ അകന്നുപോയി ഒരു സുഷിരം തുറന്നു വരുന്നത് കാണാം. ആ സുഷിരമാണ് അപ്പേര്‍ച്ചര്‍. ഇത് നമ്മുടെ കണ്ണിലെ Pupil പോലെയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. ക്യാമറയ്ക്കുള്ളിലേക്ക് പ്രതിഫലിച്ചെത്തുന്ന പ്രകാശം എത്രത്തോളം വേണമെന്നത് നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അപേര്‍ച്ചര്‍ വഴിയാണ്.

Please rate this

ക്യാമറകള്‍ വിവിധയിനം.. 5/5 (1)

ഒരു ക്യാമറ കൈയില്‍ കിട്ടിയാലുടന്‍ ചിത്രങ്ങളെടുക്കാമെന്ന ധാരണയേ വേണ്ട.അടിസ്ഥാനപരമായി ചില കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിട്ടു വേണം ക്യാമറ കൈയിലെടുക്കാന്‍.ഇതില്‍ ഏറെ പ്രധാനം നിങ്ങള്‍ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ക്യാമറ തന്നെ.ഇന്ന് വിവിധ തരത്തിലും വലിപ്പത്തിലും വിലകളിലുമുള്ള വിവിധ കമ്പനികളുടെ, വ്യത്യസ്ത ഉപയോഗസാധ്യതകളുള്ള നിരവധി ക്യാമറകള്‍ ഇന്ന് വിപണിയില്‍ ലഭ്യമാണ്.

Please rate this