ബോബ് മാര്‍ലി… 5/5 (1)

നെസ്റ്റ റോബര്‍ട്ട് ബോബ് മാര്‍ലി എന്നാണ് മാര്‍ലിയുടെ മുഴുവന്‍ പേര്.ഗിറ്റാറിസ്റ്റും ഗാനരചയിതാവും സംഗീതജ്ഞനുമായിരുന്നു ലോകം കീഴടക്കിയ ഈ അപൂര്‍വ്വ പ്രതിഭ.ജമൈക്കന്‍ ജനതയുടെ രാഷ്ട്രീയ-സമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങള്‍ മാര്‍ലിയുടെ സംഗീതത്തില്‍ നിഴലിച്ചു നിന്നു.വെറും പണം കൊണ്ടാണ് വാങ്ങാവുന്നതല്ല ജീവിതമെന്ന് തെളിയിച്ച മാര്‍ലി അവശേഷിപ്പിച്ച് പോയ സംഗീതം ആഫ്രിക്കന്‍ ജനതയുടെ സംസ്‌കാരമാണ്‌

Please rate this