കണ്ണിനുള്ളിലും ആഭരണങ്ങള്‍??? ഇതൊരു കൌതുകം No ratings yet.

പ്ലാറ്റിനം ആഭരണങ്ങളാണ് നേത്രഗോളത്തില്‍ അണിയുന്നത്.3-4mm വീതിയുള്ള ആഭരണങ്ങള്‍ ചെറിയ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെയാണ് വെച്ചുപിടിപ്പിക്കുന്നത്.ന്യൂയോര്‍ക്കിലാണ് ഐബോള്‍ ജ്വല്ലറി ശസ്ത്രക്രിയ

Please rate this