യുദ്ധക്കളത്തില്‍ സൈനികന്റെ ചങ്ങായി…ഇവര്‍ സൂപ്പര്‍ ഹീറോകള്‍ No ratings yet.

പട്ടാളക്കാര്‍ക്കൊപ്പം തോളോട് തോള്‍ ചേര്‍ന്ന് നിന്ന് പൊരുതാനും സൈനികരുടെ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് യുദ്ധഭൂമിയിലേക്ക് കുതിച്ചുപായാനും ഒപ്പമുണ്ടാകുക സൂപ്പര്‍ ഹീറോകളായ ചില നായകളാണ്.വാര്‍ഡോഗ്‌സ് എന്ന് ഇവയെ പൊതുവെ വിളിക്കാം.

Please rate this