രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി മാറിയ ആ ദേശീയ പതാകകള്‍ എവിടെ..??? No ratings yet.

വീണ്ടും ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കൂടി കഴിഞ്ഞു പോയി ചെങ്കോട്ടയില്‍ രാജ്യത്തിന് അഭിമാനമായി ത്രിവര്‍ണ്ണ പതാക പാറുമ്പോള്‍ ഓരോ ഇന്ത്യയ്ക്കാരനും അഭിമാനനിമിഷം.നമ്മുടെ ദേശീയ വികാരം പാറിപ്പറക്കുന്ന പതാകയില്‍ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോള്‍ അതിന് അത്രയേറെ ആദരവ് നല്‍കേണ്ടതുണ്ട്.അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു വിശിഷ്ടവ്യക്തിയ്ക്കു ലഭിക്കുന്ന അതെ പരിഗണനയാണ് നമ്മുടെ ദേശീയപതാകയ്ക്കും ലഭിക്കുന്നത്.
തോന്നിയ പോലെ ഉപയോഗിക്കാനും വലിച്ചെറിയാനുമുള്ളതല്ല പതാക.വിശിഷ്ടാവസരങ്ങളില് ഉയര്‍ത്തുന്ന പതാകകങ്ങള്‍ കേടുപാടുകള്‍ സംഭവിച്ച് ഉപയോഗശൂന്യമായാല്‍ എന്താകും ചെയ്യുന്നത് ??

Please rate this